Phong thủy nhà ở

Tại sao chọn nhà hướng Nam là tốt nhất?

Người xưa có câu: “Trăm người hầu không bằng đầu ngọn gió”, “Gió Nam chưa nằm đã ngáy”, “Nhà hướng Nam, không làm cũng có ăn”, “Lấy vợ hiền hòa, làm nhà hướng Nam”…, nói lên nhiều lợi thế của nhà hướng Nam. Nhà hướng Nam tận dụng triệt để ánh sáng mặt trời Trên thực tế, xây nhà ở hướng N[...]